Orientering om generalforsamling 2024 i Skytteforening Sydvest

På bestyrelsesmødet lørdag den 20. januar blev følgende punkter vedrørende den kommende generalforsamling den 2. februar behandlet.

1. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer fratræder:

Dennis Kusch
Leif Petersen
Sven B. Petersen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på genvalg:

Dennis Dupont Andersen

Følgende medlemmer stiller op til nyvalg til bestyrelsen:

Niels Krag
Anders Ree-Holtz Hauch

Andre kandidater til bestyrelsen ??? - har DU selv interesse, eller forslag til en kandidat?

Foreningen skal have ny formand

Formanden vælges af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Lige nu har vi ingen kandidat(er) til formandsposten.

Hvis der blandt vores medlemmer er nogen, der har lyst til at udfylde posten som formand, skal du kontakte Leif, på telefon 22733617.

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?

Hvis du selv har lyst til at melde dig som kandidat til bestyrelsen, skal du give besked til Leif Petersen, enten pr. e-mail: kasserer@skytteforeningsydvest.dk, eller  telefon 22733617.
Dennis Andersen kan også kontaktes,  telefon 42958920.

Leif og Dennis kan også forklare dig, hvad en bestyrelsespost indebærer af ansvar, opgaver og tidsforbrug.

Skulle du kende et medlem af Skytteforeningen, der måske kunne være et oplagt emne som bestyrelsesmedlem, så ring eller skriv en e-mail til Leif eller Dennis.

2. Dagsorden til Generalforsamlingen

Dagsorden er under udarbejdelse, og sendes pr. e-mail til de medlemmer, som Skytteforeningen har e-mail adresse på.

Dagsordenen sættes på opslagstavlen i mødelokalet i Tønderhallerne.

3. Har du et emne til Dagsordenen?

Hvis DU har noget på hjerte, du gerne vil have taget op på generalforsamlingen, beder vi dig hurtigst muligt sende en e-mail til Leif på e-mail: kasserer@skytteforeningsydvest.dk, så dit indlæg kan programsættes på Dagsordenens punkt 6 "Behandling af indkomne forslag".
Leif skal have modtaget din besked senest den 26. januar.

4. Valg af revisor

Leif Sejrup fratræder som revisor.

En revisor vælges for en 2-årig periode blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Dette er ikke en bestyrelsespost, men en vigtig funktion i foreningen.

Er der en af jer, der har lyst til at afløse Leif Sejrup, så giv besked til kassereren - telf. 22733617.

5. VIGTIGT

Har du et emne som skal behandles på generalforsamlingen?

Emner til optagelse på Dagsordenen skal være indsendt pr. e-mail til kassereren senest den 26. januar.

Vil du have indflydelse på livet i Skytteforeningen?

Så mød op til generalforsamlingen og brug din stemme.

For at du har stemmeret på Generalforsamlingen skal dit medlemskontingent være indbetalt og registreret senest den 2. februar kl. 12:00.

Har du brug for at vide mere?

Har du spørgsmål vedrørende Generalforsamlingen den 2. februar, er du velkommen til at kontakte Leif på telf. 22733617.

VI HÅBER PÅ AT SE MANGE MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN.