Generalforsamling 2024 i Skytteforening Sydvest

Den ordinære årlige generalforsamling i Skytteforening Sydvest finder sted den 2. februar 2024.

Vi håber at rigtig mange medlemmer møder op

Først ldt praktiske bemærkninger:

 • Dagsordenen er også vedhæftet som pdf fil. Så kan du lave en udskrift hvis du har brug for det.
 • Tid:Fredag d. 2. februar 2024
  Sted: Tønderhallerne, mødelokale på første sal. Der er skiltning ved hovedindgangen til Tønderhallerne samt ved foreningens lokale..
 • Kun medlemmer der har betalt medlemskontingent for 2024 har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
  Hvis du har brugt MobilePay til at betale dit medlemskontingent efter den 30. januar, er det muligt at vi ikke har fået registreret din indbetaling. Derfor vil det være godt hvis du tager din smartphone med, så du har kvitteringen lige ved hånden.
 • Medlemskort for 2024 er lavet for de medlemmer, som pr. dags dato har betalt kontingent for 2924. De vil bive udleveret til de fremmødte ved generalforsamlingen. Henvend dig til Helge.
 • Har du spørgsmål med hensyn til generalforsamlingen, er du velkommen til at ringe til Leif Petersen - telf. 2273361.

Dagsorden Generalforsamling i Skytteforening Sydvest
fredag d. 2. februar 2024 kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Godkendelse af kommende års budget

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent i 2024.

Kontingent i dag: Voksen: 500 kr.; Pensionister: 400 kr.; Unge u/18år: 350 kr.; Familier: 800 kr.

6. Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen indkomne forslag modtaget.

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 1. Dennis Andersen (formand) Modtager ikke genvalg som formand. Er der forslag?
 2. Sven B. Petersen (best.medl.) Modtager ikke genvalg. Best. foreslår Niels Krag til 2026
 3. Leif Petersen (best.medl.) Træder ud. Best. foreslår Anders Hauch til 2025
 4. Dennis Kusch (best.medl.) Modtager ikke genvalg. Best. foreslår Dennis Andersen til 2026
 5. Hans Erik Christensen (best.medl). Modtager genvalg for en toårs periode til 2026
 6. Timo Greve (Suppleant) Træder ud. Er der forslag? (til 2025)
 7. Christian Jacobsen (Suppleant). Modtager genvalg til 2026

8. Valg af revisor

Leif Sejrup Modtager ikke genvalg Er der forslag?

9. Eventuelt

Der kan ikke ske nogen vedtagelse af emner drøftet under punktet ”Eventuelt”.

 

På bestyrelsens vegne

Dennis Dupont Andersen