Generalforsamling i Skytteforening Sydvest

Indkaldelse til generalforsamling 02. februar 2024

I henhold til Skytteforeningens vedtægter §7 indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Skytteforening Sydvest.

Denne indkaldelse sendes til medlemmer, der har en registreret e-mail adresse, offentliggøres på foreningens hjemmeside samt sættes på opslagstavlen i foreningens lokale i Tønderhallerne.

Tid: Fredag d. 02. februar 2024 kl. 19:00

Sted: Tønderhallerne

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden eller kassereren skriftligt senest den 25. januar 2024 - enten  pr. e-mail:

formand@skytteforeningsydvest.dk

kasserer@skytteforeningsydvest.dk

eller afleveret skriftligt  til den vagthavende, til formanden eller kassereren ved onsdagsskydning i Tønderhallerne.

Medlemmer, der har betalt medlemskontingent for 2024 inden datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling kan deltage, og har stemmeret. 

Medlemskort for 2024 er klar til udlevering/afhentning kort tid efter generalforsamlingen.

Da der også skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, modtager formanden og kassereren også gerne forslag til kandidater til disse poster.

Medlemskontingent for 2024

Unge under 18 år: 350,00 kr.
Voksne 18-65 år: 500,00 kr.
Senior 65+ år: 400,00 kr.
Husstand (samme folkeregisteradresse): 800,00 kr.
Hjemvendte veteraner: 0,00 kr.

Medlemskontingentet gælder for hele 2024 (01 jan. - 31. dec. 2024).

Du kan betale dit medlemskontingent på en af følgende måder:

MobilePay nr. 57547
Kontant til den vagthavende ved onsdagsskydning i Tønderhallerne eller ved lørdagsskydning på Infanterivej.
Bankoverførsel: Reg. nr. 9828, konto nr. 400327.

Medlemmer, der ikke har betalt medlemskontingent inden afholdelse af generalforsamlingen vil blive betragtet som udmeldt af Skytteforening Sydvest.
(Da der jo også er den menneskelige "glemmefaktor", kan et medlemskab undtagelsesvis genetableres hvis et medlem inden for kort tid efter generalforsamlingen husker at betale medlemskontingentet).

 

Med venlig hilsen

Dennis Andersen

Formand
Skytteforening Sydvest