Pistol og revolverskydning

Skytteforeningen råder over et antal nyere pistoler og revolvere i forskellige kalibre, som udlånes til medlemmerne.

Året rundt skydes hver lørdag med pistol og revolver (alle tilladte kalibre) på skydebanerne på Infanterivej i Tønder. 

I vinterhalvåret skydes der med kaliber .22 pistol/revolver samt luftpistol om onsdagen i Tønderhallerne.

15 m indendørs skydebaner i Tønderhallerne

I vinterhalvåret bruger vi de 8 skydebaner i Tønderhallerne. Banerne er godkendt til kaliber .22 samt luftpistol og luftgevær.

Ungdomsgruppen møder om onsdagen fra kl. 16:00 til 18:00.
Voksne møder om onsdagen fra kl. 18:00 til 20:00.
Seniorerne møder om onsdagen fra kl. 9:00 til kl. 11:00.

Der kan bookes baner pr. telefon eller e-mail. Medlemmer booker via medlemssystemet

Foreningen har uddannede banekommandører, skydeledere og hjælpetrænere.

I træningsskydning skydes i serier, 6 serier a 5 skud, i alt 30 skud, og opnåede points noteres. Normalt skyder man 5 prøveskud før der skydes efter points.

Ammunition kan købes hos den vagthavende. Skytter med våbentilladelse (SKV2) kan medbringe egen ammunition.

25 m udendørs skydebaner Infanterivej

Hele året rundt bruger vi skydebanerne på Infanterivej i Tønder.

Her kan medlemmerne skyde med alle tilladte håndvåben. Skytteforeningen råder over et antal pistoler og revolvere, som udlånes til skytterne. Mange medlemmer bruger deres egne håndvåben.

Træningsskydning

Der skydes i serier á 5 skud. Der er ingen begrænsning på hvor mange serier den enkelte skytte skyder.

Konkurrenceskydning

Standard pistol programmet omfatter serier á 5 skud, og der skydes på denne måde:

Prøveskud: 5 prøveskud forud for pointgivende skud.

Gældende skud: 2 serier à 150 sekunder, 2 serier à 20 sekunder og 2 serier à 10 sekunder.

Der kan købes ammunition hos den vagthavende. Skytter med SKV2 kan medbringe egen ammunition.