Om Skytteforening Sydvest

Her kan du læse om Skytteforening Sydvest og de aktiviteter vi tilbyder.

Skytteforening Sydvest blev etableret i 1970. Første aktiviteter var på Holmevej, hvor der allerede var en skydebane. Det menes, at foreningen er en fortsættelse af en endnu ældre skytteforening, måske helt tilbage til Genforeningstiden, men noget fast belæg for dette haves ikke.

Igennem årene er aktiviteterne blevet flere, der er kommet flere skydebaner til rådighed, forskellige aktiviteter er blevet tilføjet.
I 2023 blev der oprettet en sommer-biathlon afdeling, og samme år åbnede Skytteforening Sydvest en afdeling for hjemvendte veteraner, der har været udsendt i statens tjeneste.

Vi er i dag ca. 100 medlemmer.

Hvad vi tilbyder

Skydning med riffel, pistol og revolver

  • skydning på 15 m indendørs skydebaner, hvor der skydes med med riffel, pistol og revolver (kaliber 0.22 samt luftriffel og luftpistol),
  • skydning på 25 m, 50 m, 100 m og 200 m udendørs skydebaner, hvor der skydes med riffel, pistol og revolver af forskellig kaliber. Slesvigske Sortkrudtskytter benytter også vores skydebaner.
  • biathlon, hvor der trænes kombineret løb og skydning på specielle biathlon skydemål

Biathlon

Som medlem i Skytteforening Sydvest kan du også dyrke biathlon. Ikke på ski, men i løbesko. Biathlon er en kombination af orienteringsløb og skydning, hvor der skydes med specielle biathlonrifler.
Så hvis det ikke kun er skydning du vil, men også motion, så er sommer biathlon måske noget for dig.

Læs mere om biathlon på DGIs hjemmeside her.

Kurser og uddannelser

Kurser af forskellig relevans for skytter, specialkurser for skydeledere etc. har været afholdt i foreningens regi og/eller med økonomisk støtte når rejser til skydestævner og uddannelseskurser har været aktuelle.

Aktiviteter for forskellige målgrupper

Skytteforening Sydvest tilbyder at arrangere firmaskydning, skoleskydning, handicapskydning. Vi arrangerer også eventskydning for virksomheder og for private arrangementer.

Vi fokuserer især på at aktivere børn og unge.

Vi arrangerer gerne specielle tiltag for skoler, ungdomsskoler, efterskoler, ungdomsskoler, fagskoler osv.

Handicapskydning har vist sig at være meget givende for udøverne. Skytteforening Sydvest deltager hvert år i Handicap idrætsdagen i Tønder.

Vi har en speciel afdeling for hjemvendte veteraner, hvor man mødes til socialt samvær og skydning. Kontaktperson i veterangruppen er Mona Lene Rasmussen, e-mail: veteran@skytteforeningsydvest.dk

Du er også velkommen i Skytteforening Sydvest

Hvis du har lyst til at prøve at skyde med pistol, revolver, riffel eller bue, eller kombinere motionsløb med skydning, er du velkommen til at komme en onsdag og få en orientering. Du finder os i Tønderhallerne på Sønderandevej 4-6 i Tønder. Ring evt. til os på telefon 30 49 24 25 eller send en e-mail til skytteforeningsydvest@skytteforeningsydvest.dk om hvornår du kan komme.

Og så til alt det praktiske

Åbningstider

Onsdag kl. 9.00-11.00 for seniorer, kl. 16.00-18.00 for unge, kl. 18.00-20.00 for voksne.

Torsdag kl. 17.00-19.00 for sommer biathlon på Holmevej.

Torsdag kl. 15.00-17.00 for hjemvendte veteraner på Holmevej.

Lørdag kl. 11.00-13.00 for alle skytter på Infanterivej.

Skydebanerne i Tønder

Tønderhallerne

15 meter indendørs skydning: Riffel, pistol og revolver kaliber .22 samt luftriffel og luftpistol

Holmevej

50 meter udendørs skydning: Riffel kaliber .22 og biathlonriffel

Fra april til oktober skydes der med kaliber .22 riffel på 50 m skydebanerne.

Biathlon aktiviteterne er altid på Holmevej, med mindre andet fremgår af programmet.

Infanterivej

Helårsskydning med riffel, pistol og revolver på 25, 50, 100 og 200 meter

Hver lørdag kl. 11.00-13.00 på skydeterrænet på Infanterivej i Tønder (den forhenværende kasernes skydebane). Der skydes med alle tilladte kalibre.

Biathlon

Biathlon udøverne har deres aktiviteter hver torsdag kl. 17.00-19.00 på Holmevej i Tønder. Sæsonen for sommer biathlon slutter normalt hen på efteråret, når dagslyset svinder. I år prøver vi dog at fortsætte biathlon aktiviteterne indtil udgangen af november med belyste skydebaner.

I vinterhalvåret træner biathlonskytterne om onsdagen på de indendørs skydebaner i Tønderhallerne i tidsrummet 18.00-20.00.

Hvordan bliver jeg medlem?

Send en mail til os på skytteforeningsydvest@skytteforeningsydvest.dk med dine kontaktinformationer og hvornår du har lyst til at komme forbi og høre mere og måske lave en prøveskydning. Eller kom på en træningsaften - der er altid en instruktør du kan tale med.

Før prøveskydningen skal du vise billedlegitimation - pas, kørekort ell. lign. med dit CPR nummer. Loven kræver at Skytteforeningen noterer og opbevarer dine personlige oplysninger i 12 måneder.

En prøveskydning koster 100,- kr. plus den ammunition du bruger.

Inden du beslutter dig for at blive medlem kan du komme til prøveskydning 2 gange - de fleste kommer 2 gange før man beslutter sig for at blive medlem.

Inden du kan blive medlem skal du igennem et introduktionsforløb med fokus på sikkerhed og våbenbetjening. Det plejer at være overstået de første to gange, du kommer og skyder.

Når du har afsluttet introduktionsforløbet kan du blive medlem. Vi tager et foto af dig til dit medlemskort. Medlemskab dækker også den lovpligtige forsikring. Du bruger også dit medlemskort til at registrere dine aktiviteter i foreningen.

Alle medlemmer over 18 år skal iflølge loven indhente en vandelsattest hos myndighederne. Vi hjælper dig med at udfylde den nødvendige ansøgningsblanket når du er blevet medlem.

Unge under 18 år skal have en forældrefuldmagt, der giver Skytteforeningen myndighed til at udlevere våben til medlemmet. Forældrefuldmagten skal udfyldes og underskrives af forældre/værge inden din første skydetræning. Du får blanketten til forældrefuldmagten hos os i foreningen.

Hvad koster det at være medlem?

Årskontingentet betales forud. Kontingent dækker medlemskab af foreningen hele året fra 1. januar til 31. december. Medlemskabet giver adgang til skydning på alle skydebanerne.

Hvis du bliver medlem af Skytteforening Sydvest i årets sidste to måneder, er medlemskabet for det indeværende år gratis.

Unge op til 18 år: 350,- kr. årligt
Voksne fra 18 - 65 år: 500,- kr. årligt
Senior fra 66 år: 400,- kr. årligt
Husstand (medlemmer tilmeldt folkeregistret på samme adresse): 800,- kr. årlig
Hjemvendte veteraner: Medlemskab er gratis

Hvad koster en træningsskydning?

Kaliber .22 Riffel 15 meter: 25 skud med 5 skiver  30,- kr.
Kaliber .22 Pistol 15 meter: 35 skud med 4 skiver  40,- kr.
Luftriffel/Luftpistol 15 meter: 25 hagl med 5 skiver  25,- kr.
Ammunition
Kaliber .22 Pistol / Riffel:
50 skud 1 æske 50 stk.  60,- kr.
9 mm  ammunition til pistol: 1 æske 50 stk. 120,- kr.

Du kan betale kontant eller med MobilePay på nr. 57547.

Priserne gælder for hele 2024. Der kan forekomme prisændringer, men det vil blive bekendtgjort i god tid inden.

Hvad er en skydeserie?

Riffel kaliber .22 og luftriffel på 15 meter: 5 prøveskud + 20 pointgivende skud.

Riffel kaliber .22 på 50 meter: 5 prøveskud + 20 pointgivende skud.

På hvilket niveau konkurrerer jeg?

Medlemmerne er opdelt efter alder:

Junior op til 14 år

Junior fra 14 - 18 år.

Voksen fra 18 - 59.

Seniorklasser fra 60 år.

De fleste medlemmer skyder i Fri klasse, som er klassen uden for konkurrenceklasserne.

Ved hvilke konkurrencer og andre arrangementer skal jeg selv betale?

Ved stævner, Landsdelsmesterskabet og Klubmesterskabet betaler skytten selv indskud for deltagelse. Foreningen betaler hele indskuddet for skytten ved Landsdelsturneringen for hold og ved Danmarksmesterskabet.
Deltagerbetaling ved biathlonstævner betales af deltageren selv. Unge under 18 år kan i specielle tilfælde få tilskud fra Skytteforeningen til deltagelse i udenbys stævner.

Hvilke fordele har jeg som medlem?

  • Individuel træning og holdtræning ved udtagelse til foreningshold.
  • Deltagelse i stævner, mesterskaber og DM under DGI eller DSF samt klubmesterskaber.
  • Notering af træningsresultater, så du kan følge din udvikling.
  • Du får tildelt et skyttenummer så du altid kan holde øje med dit gennemsnit og rangering.
  • Mulighed for at opnå skyttediplom af guld, sølv eller bronze ved stævner og konkurrenceskydninger i alle discipliner.

Skal jeg have mit eget skydevåben?

Nej. Foreningen udlåner våben, som kan bruges på foreningens skydebaner. Foreningens våben skal tilbageleveres efter endt skydning.  Har du et lovligt og registreret skydevåben, må du selvfølgelig bruge det.

Hvis du som nyt medlem ønsker at skyde med pistol eller revolver, begynder du at skyde med luftpistol på 15 meter skydebanen. Dine opnåede point pr. skydeserie er afgørende for hvornår du kan begynde at skyde med kaliber .22 våben.

Hvordan bliver jeg tilmeldt et stævne?

Foreningen informerer skytterne om aktuelle stævner. Du er også velkommen til at spørge om hvilke stævner der er aktuelle for dig.

Foreningsmedlemmer, der har betalt kontingent og har fået et DGI skyttenummer, kan deltage ved DGI's stævner og konkurrencer.