Instruktion til Sommerbiathlonstævne 30. juni 2024

 1. Bestemmelsesgrundlag for stævnet: DGI generelle bestemmelser for Biathlon skydning.
 2. Langdistance: Der løbes 5 x 1450 meter, for hver omgang skydes der 5 skud, rækkefølgen er liggende, liggende, stående, stående skydestillinger. For hver forbier tildeles 1 strafrunde, der afvikles inden man påbegynder næste løbsrunde.
 3. Stafet: Samlet start påregnes kl. 1500. Forløb: Løb 750 m -skydning liggende - løb 750 m - skydning stående - løb 750 m - skifte til makker. Der må benyttes op til 8 skud til de 5 mål. Ved ikke trufne mål løbes strafrunder á 35 meter inden ny løbsrute påbegyndes.
 4. Indskydning kl. 1100-1230: Der vil blive opsat bane fordeling til indskydning ved geværstativet. Der indskydes i tidsinterval á 20 min med markering og plastring mellem hvert interval.
 5. Tidtagning sker via EMIT. Hver løber får ved start udleveret en Emit brik, der skal medbringes under hele konkurrencen.
 6. Proceduren er: I startøjeblikket lægges EMIT brikken i startenheden og tiden startes. Når målstregen krydses ilægges Emit i målenheden; tiden for løbet er dermed registreret. Løberen får aflæst EMIT brikken ved mål og modtager sin en kvittering på sin tid inkl. antal gennemførte strafrunder.
 7. Procedure ved strafrunder. Standpladshjælper noterer løberens brystnummer og fører regnskab med antal trufne mål. Når skytten har afgivet sine 5 skud oplyser Standpladshjælperen biathleten, antal ikke trufne mål, hvilket svarer til antal strafrunder biathleten skal tage inden ny løbsrunde påbegyndes. På strafrunden er der opstillet to EMIT enheder som skytten skal berøre med sin Emit brik, begge to for hver omgang. Derved noteres strafrunden i tidtagningssystemet. Efter målgang kontrolleres samlet antal strafrunder med det antal som Standpladshjælperen har noteret. Hvis der er overensstemmelse mellem de to antal er biathleten godkendt.
 8. Ved skydning mod forkert skive ift. standpladsen biathleten er på, regnes skuddene som forbiere.
 9. Sikkerhedskrav: geværet skal være forsynet med en sikkerhedspind, undtagen når det befinder sig på standpladsen. Geværet skal bæres i piben, piben skal pege opad.
 10. Geværstativer er placeret udenfor skyttehuset men er under konstant opsyn.
 11. Der vil ifm med stævnet være en lille kiosk opstillet i skyttehuset.
 12. Der vil være opstillet et telt på P-pladsen til omklædning. Der kan ikke tilbydes bad.
 13. Tidsplan:
  10.30: Skyttehuset, Holmevej 5, 6270 Tønder, åbner. Start nr. udlevering åbner.
  11.00: Indskydning åbner.
  12.00: Seneste udlevering af start nr.
  12.30: Indskydning afsluttes, kort instruktion til konkurrencen
  13.00: Første start.
  15.00: Stafet.
  16.30: Præmieoverrækkelse.


Vel mødt