SKV6 - Vandelsgodkendelse forklaret

SKV6 - Hvorfor skal jeg have sådan en?

Som led i regeringens bandepakke trådte en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2018. Den har betydning for vores skytteforening - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben og som er fyldt 15 år, skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen.

Ved gennemgang af vores medlemskartotek har vi måttet erkende, at nogle aktive medlemmer ikke har den lovpligtige vandelsgodkendelse - den såkaldte SKV6.

SKV6 blanketten ligger fremme i foreningens lokale i Tønderhallen. Så hvis du har brug hjælp til at udfylde den eller bare ikke magter det der med internettet, så kig forbi en onsdag mellem kl. 16.00 og 20.00. Vi samler de udfyldte blanketter og sender dem med sikker post til Politiets Administrative Center (PAC).

Du kan også sende SKV6 ansøgningsblanketten elektronisk. Gå ind på https://www.skv.dk/blanketter/skv-blanket-6 (klik på linket, så åbner blanketten i en ny fane) - her kan du skrive direkte i felterne. Det er vigtigt at du i feltet "Skytteforeningens navn" skriver "Skytteforening Sydvest" og i feltet "SKV nr." skriver "85" (uden citationstegn i begge felter.

 

Vi har hentet oplysninger om SKV6 fra DGIs hjemmeside. Der er en masse gode oplysninger, som kan være relevante for dig som medlem af Skytteforening Sydvest. 

Nedenfor er DGIs tekst om SKV6

FAQ om SKV6

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse i skytteforening A?

Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening, og ønsker at få overladt forening A´s våben.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.

 

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?

Hvis du er medlem, men ikke fyldt 15 år.
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen – op til 5 gange.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at skyde.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er medlem af både forening A & B og er SKV2-godkendt i forening A, og kun bruger de våben der står på dit våbenlegitimationskort gennem forening A. Men hvis du skal have overladt våben fra forening B, skal du SKV6-godkendes i forening B. 
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.

 

Hvis jeg har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i forening B, skal jeg så SKV6-godkendes i forening B?

Ja, hvis du får overladt forening B´s våben, eller våben, der tilhører andre medlemmer i forening B.
Nej, hvis du kun bruger de våben, du har våbenpåtegning til gennem forening A, og ikke får overladt andre våben.

 

Hvis jeg er medlem i en skytteforening, men ikke ønsker at skyde eller have noget med våben at gøre, skal jeg så SKV6-godkendes?

Nej.

 

Kan der indhentes SKV6-godkendelse i tilfælde, hvor loven ikke kræver det?

Ja, hvis foreningen har en saglig interesse i det.

 

Skal der indhentes SKV6-godkendelse på et medlem, der er 14 år?

Nej – reglen gælder kun for personer, der er 15 år eller derover, fordi det er sådanne personer, der kan være straffet.

 

Skal der søges SKV6, hvis skytten kun skal skyde med ikke-registreringspligtige våben - luft- eller hardballvåben?

Nej.
SKV har drøftet spørgsmålet med ministeriet, og konklusionen er, at det ud fra en formålsfortolkning af § 22 kan lægges til grund, at kravet om vandelsgodkendelse ikke gælder ved overladelse af luftvåben, og at skytteforeningerne således kan overlade luftvåben både til personer over 18 år og personer under 18 uden vandelsgodkendelse.

 

Hvordan sender jeg en sikker mail til PAC?

Log ind med NemID via www.borger.dk.
Læs mere via PACs hjemmesides: https://politi.dk/kontakt-politiet/politiets-administrative-center/tilladelser

Skriv til PAC

Skal en træner eller instruktør være SKV6-godkendt?

Ja, medmindre personen er SKV1-, SKV2- eller SKV3-godkendt i den pågældende forening. Det gælder også, selvom de personer den pågældende er træner for, er under 15 år.

 

Er det korrekt, at unge, der er 15 til 17 år, kan søge om SKV6-godkendelse uden samtykke fra en forælder?

Ja, det er korrekt. Den væsentligste årsag er, at der ingen erhvervelse eller besiddelse er i at få overladt et våben i en forening. Hvis man læser våbenlovgivningens regler for personer under 18 år, relaterer disse sig netop til, at de unge selv ejer et våben, hvilket kræver forældrenes samtykke. Endvidere påtager forældrene sig også forpligtelsen til at sørge for våbnets opbevaring.

 

Når jeg tager ud og deltager i terrænskydninger og andre stævner - skal jeg så også have en SKV6 med?

Når du repræsenterer din forening, ved et stævne arrangeret af en anden forening, er det din egen forening der har overladt et våben til dig, og det er herigennem du skal være godkendt, enten på en SKV2 eller en SKV3 og evt. med en transporttilladelse.

Får du brug for at låne et våben hos den arrangerende forening, kræver det ikke SKV6-godkendelse, fordi du er gæsteskytte.

 

Hvis jeg ingen scanner har, må jeg så tage et billede af SKV6 og sende som sikker mail til Politiet?

Hvis oplysningerne er læsbare plejer Politiet at tage imod billeder – så svaret er ja.

 

Hvor mange prøveskydninger må ikke-medlemmer skyde, inden de bliver medlemmer og skal SKV6-godkendes?

Du kan skyde op til 5 gange i løbet af 12 måneder.

 

Må jeg som formand sende en SKV6 for et medlem, som sikker mail til Politiet?

Ja.

 

Hvad forstås med unikt id, kan det være sundhedskort eller lign., eller skal det være med billede?

Sundhedskort, kørekort, eller andet som inkluderer cpr. nr. Det kan både være med og/eller uden foto.

 

Kan en udlænding søge SKV6?

Ja - Udlændinge (eller danskere bosiddende i udlandet) vandelsvurderes på samme måde som personer bosiddende i Danmark.
Dog skal de selv fremskaffe en straffeattest fra de lande, de har været bosiddende i de seneste 5 år. På baggrund af straffeattesten + de oplysninger politiet ellers kan være i besiddelse af, foretager PAC deres vurdering.
De behøver ikke et dansk cpr. nr.

 

Kilde: DGI

 

 

 

 

 

 

Når du klikker på linket åbner en SKV6 ansøgningsblanket en ny fane i din browser. Du kan skrive i de med lyseblå markerede felter.

Felterne "Skytteforeningens navn:" og "SKV nr." er allerede udfyldt. 

Du bliver nødt til at udskrive banketten, da din håndskrevne underskrift er nødvendig.

Alternativt kan du sende ansøgningen elektronisk ved at logge på www.borger.dk

Hvis du sender ansøgningen via borger.dk skal du huske at udfylde felterne "Skytteforeningens navn:" - det skal være Skytteforening Sydvest, samt "SKV nr." - og nummeret skal være 85.